dopamin-logo
Tehlikeyi Bil, Güvenli Yaşa

Tehlikeli madde taşımacılığı konusunda bilinç ve farkındalığın geliştirilmesini destekleyen, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı bünyesindeki Tehlikeyi Bil sosyal sorumluluk projesinin dijital mecralardaki iletişim çalışmalarını yürüttük. 

Endüstriyel ve kimyasal kaynaklı kazaların yarattığı riskleri hedef kitleye aktarmak ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında projenin amacını geniş kitlelere taşımak adına dijital strateji planlamaları ve içerik üretimi gerçekleştirdik. Hedef kitleyi bilgilendiren eğitici içeriklerle dijital platformlarda yürüttüğümüz sosyal medya yönetimi ile toplumsal bilincin oluşturulması hedefimizi her geçen gün büyütmeye devam ediyoruz.